หน้าแรก
บุคลากร
ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเชิด หนูอิ่ม

  • อาจารย์ประจำ
  • Email : booncher@buu.ac.th

ความสนใจ

  • การจัดการสิ่งแวดล้อม
  • การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  • การมีส่วนร่วม
  • จิตตปัญญาศึกษา

การศึกษา/ตำแหน่ง

  • ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
  • อาจารย์

อัลบัมภาพ