หน้าแรก
บุคลากร
ข้อมูลบุคลากร

อาจารย์กนกพร ตันวัฒนะ

  • อาจารย์ประจำ
  • Email : kanokporn@buu.ac.th

ความสนใจ

  • กองทุนชุมชน
  • สวัสดิการชุมชน
  • อาหารปลอดภัย
  • การศึกษา
  • เกษตรอินทรีย์
  • สุขภาพ
  • ผู้สูงอายุ

อัลบัมภาพ