หน้าแรก
บุคลากร
ข้อมูลบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวัต แสงสุริยงค์

  • อาจารย์ประจำ
  • Email : rewat@buu.ac.th

ความสนใจ

  • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (รัฐ, ท้องถิ่น และประชาชน) และคุณภาพการบริการ
  • e-Society
  • e-Government
  • e-Service
  • e-Research and SEM (Structural Equation Modeling)

ผลงานวิชาการ

อัลบัมภาพ