รับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

รอบที่ 5 ประเภทการรับ รับตรงอิสระ จำนวน 10 คน

รับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

รอบที่ 4 ประเภทการรับ Admissions จำนวน 20 คน

อัลบัมภาพ